Αλή Μπεν Ισά

Αλή Μπεν Ισά
(αρχές 9ου αι.).Άραβας αστρονόμος από τη Μεσοποταμία. Έζησε την εποχήτου χαλίφη Α. Μαμούν. Πραγματοποίησε μαζί με τους συναδέλφους του Καλίντ Μπεν Αμπντουλμελέκ και Αμπούλ Ταΐντ, μελέτες για τον προσδιορισμό της λοξώσεως της εκλειπτικής (για την οποία έδωσαν τιμή 23° 33’ 52”), καθώς και μελέτες για τον προσδιορισμό του μήκους του τόξου μεσημβρινούεφαρμόζοντας μέθοδο παραπλήσια με αυτήν του Ερατοσθένους. Μερικοί υποστηρίζουν ότι ο Α.Μ.Ι. ήταν εβραϊκής καταγωγής.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”